Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov odoslaním tohto formulára súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu "meno a priezvisko" na účel poskytovania informácií o plaveckých výcvikoch.