Výhody plaveckého výcviku:

 •   Školám odpadá starosť s organizáciou vyučovania pre neprítomnosť viacerých pedagogických pracovníkov;
 •   Pedagogický dozor na krytej plavárni má možnosť v čase výučby si zaplávať;
 •   Možnosť zapojiť sa pedagogickému dozoru po zaškolení do výučby plávania;
 •   Vlastné deti pedagogického dozoru majú 20% zľavu s ceny výcviku, musia byť však mimo minimálny počet detí;
 •   Efektivita výučby plávania pod vedením vyškolených plaveckých inštruktorov;
 •   Bohaté skúsenosti s výukou plávania detí a mládeže;
 •   Pestrosť a flexibilita výuky plávania;
 •   Na konci výcviku – vyhodnotenie s mokrým vysvedčením a sladkou odmenou;

 

Ponuka:

  Pre základné školy:

 •   Základný plavecký výcvik (plavecký spôsob prsia)
 •   Zdokonaľovací plavecký výcvik ( plavecký spôsob kraul, prsia, znak, skok)   
 

  Pre materské škôlky:

 •  základné plavecké návyky, dychové cvičenia,
 •  plaveckú predprípravu spôsobu prsia
 •  oboznámenie sa čiastočne so spôsobmi kraul, znak a skokom do vody

 

Rozsah: 

Pre základné školy plavecké výcviky obvykle vykonávame v rozsahu 15 hodín, t.j. 5 dni v týždni  po 3 hodiny

a pre materské škôlky 10 lekcií po 1 hodine ( 50 min. vo vode + rozcvička);