Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov pre ZŠ v roku 2017:

Dátum Škola Čas Približný počet detí
18.2. - 29.3.2017 ZŠ Jakubany 1200 - 1300 20
       
06. - 10.3.2017 JARNÉ PRÁZDNINY    
13. - 17.3.2017 ZŠ Komenského 800 - 1100 37
20. - 24.3.2017 ZŠ Komenského 800 - 1100 34
27. - 31.3.2017 ZŠ sv. Cyrila a Metoda 800 - 1100 18
26.4. - 28.6.2017 ZŠ Jakubany 1200 - 1300 20
       
       
22.-26.5.2017 ZŠ Spišská Stará Ves 900 - 1100 24
       
05.-9.6.2017 ZŠ Chmeľnica 800 - 1100 ZRUŠENÉ
12.-16.6.2017      
19.-22.6.2017 ZŠ Komenskeho 800 - 1100 55
       
11. - 14.9.2017 ZŠ Plavnica 800 - 1100 47
18.-22.9.2017 ZŠ Nová Ľubovňa 800 - 1100 65
25. 9. - 8.10.2017 ODSTÁVKA    
 9.- 13.10.2017 ZŠ Plaveč 800 - 1100 39
16. - 20.10.2017 ZŠ Levočská    3.r. 800 - 1100 30
18.10 -22.11.2017 ZŠ Jakubany 1200-1300 20
23. - 27.10.2017 ZŠ Levočská    6.r. 800 - 1100 25
6. - 10.11.2017 ZŠ Ľubotín 800 - 1100 22
13.-16.11.2017 ZŠ Podolínec 800 - 1100 40
27.11.-1.12.2017 ZŠ Spišské Hanušovce
ZŠ Matiašovce
830 - 1130 45