Záujem o plavecké výcviky: 

Dátum Škola (bazén) Čas Počet detí
   ZŠ Jarabina    30
  ZŠ s MŠ Ľubotín    18
  ZŠ Nová Ľubovňa   45
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
 
Dátum Škola (bazén) Čas Počet detí
   ZŠ Jarabina   cca 30
  ZŠ s MŠ Ľubotín   cca 18