VITAJTE NA STRÁNKE PLAVECKEJ ŠKOLY 

                       V STAREJ ĽUBOVNI

_____________________________________________

        Rekonštrukcia plavárne zahájená (10.2021). 

Verím, že sa o cca 18 mesiacov tam opäť stretneme 

na plaveckých tréningoch a výcvikoch.

bude im alikvotná časť vrátené v júny, popr. v júly.Viac tu: https://www.plaveckaskolakvapka.sk/plavecky-kruzok/cennik/

Žiadam rodičov, ktorí nemajú zaplatený mesiac február, aby tak urobili

(20€, popr. súrodenci 37€) a tí, ktorí majú zaplatené za celý polrok,

bude im alikvotná časť vrátené v júny, popr. v júly.Viac tu: https://www.plaveckaskolakvapka.sk/plavecky-kruzok/cennik/

 

      Činnosť Plaveckej školy pokračuje v obmedzenom

režime, hľadajú sa iné možnosti na vykonávanie

plaveckých výcvikov, popr. tréningov.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Plavecký výcvik pre začiatočníkov od 17.9. 2021.

Kde: hotel Sorea

Dni: piatok, utorok

Čas: 17:30 - 19:00

Momentálne obsadený. 

Ďalší plavecký výcvik plánujeme, len závisí 

od pandemickej situácie. 

 

Vykonávanie plaveckého výcviku:

Zelená farba - bez obmedzení; 

Oranžová farba -  v režime OTP; bez obmedzení;

Červená farba - v režime OTP; rozdelené skupiny;

Bordová farba - v režime OTP; rozdelené skupiny;

Čierna farba - pl. výcvik sa nevykonáva;

 

Anketa

Ako ste sa dozvedeli o plaveckej škole?

Od známych, kamarátov (229)
33%

Z internetu (151)
22%

Zo školy (109)
16%

Na plavárni (120)
17%

Iný zdroj (92)
13%

Celkový počet hlasov: 701

Anketa