O nás

    Sme plavecká škola, ktorá je jedinou svojho druhu v okrese  Stará Ľubovňa a v blízkom okolí, zaoberajúca sa plávaním od detí až po dospelých. V tejto oblasti pôsobíme už niekoľko rokov a ročne cez naše kurzy prejde viac ako 600 detí základných a materských škôl. Odborný výklad sme získali od iných plaveckých škôl, ktoré úspešne spolupracujú so školstvom a už niekoľko rokov spolupracujeme so Slovenskou plaveckou federáciou. Výučbu vykonávajú naši plaveckí inštruktori, učitelia Telesnej výchovy, ktorí sú odborne vyškolení pre túto činnosť podľa osvedčenej metodiky.

 
Niečo v číslach:

-   pôsobíme od roku 2003;

-   v súčasnosti spolupracujeme s 23 základnými školami a z toho 4 sú z okresu KK a jedna z okresu SB;

-   spolupracujeme s 5 mestskými materskými škôlkami a 1 je z okresu SL;

-   cez naše kurzy prešlo od začiatku vyše 7000 detí;

-   naučili a zdokonalili v plávaní viac ako 200 dospelých;

-  ročne naučíme plávať 15 - 20 dospelých individuálnou formou;

 

Čo ponúkame:

-   plavecké výcviky pre materské škôlky, základné a stredné školy;

-   plavecké výcviky pre rôzne organizácie, firmy a pod.;

-   priprava na príjmacie skúšty, talentovky na vysokú školu;

-   príprava na iné alebo budúce povolanie;

-   pravidelná plavecká príprava detí počas školského roka;

-   invdividálnu a skupinovú formu výuky plávania;

-   naučíme plávať už za 10 hodín výcviku;

-   zdokonalenie rôznych plaveckých spôsobov;