Plávanie dospelých: "Naučíme plávať už za 10 hodín"!

Toto plávanie je určené pre rôzne vekové kategórie, ale hlavne pre dospelých. 

Ide o individuálnu formu výuky, popr. 2-3 osoby. Ak ste v minulosti nemali možnosť 

naučiť sa plávať alebo sa chcete v ňom zdokonaliť, môžete to skúsiť práve teraz. 

Vyučujeme všetky plavecké spôsoby a to je prsiarský, kraulový, znakový spôsob a motýlik.

 

Zapamätajte si: "50% úspechu je, keď sa preto rozhodnete". Zvyšných 50% je už na nás 

a na Vašej chuti  zotrvať do konca, tzn. kým sa naučíte plávať. 


Prečo sa ľudia učia plávať v neskoršom veku?:                                                                       

1. zdravotný a kondičný dôvod;1. dravotný dôvod,

2. nebaví ich máčať si len nohy v mori, v bazénoch, aquaparkoch;

3. aby mohli ísť so svojimi deťmi k vode a s nimi plávať;

4. príprava na nové povolanie (policajt, hasič a pod.);

5. nemali možnosť naučiť sa v mladšom veku a chcú vedieť pre vlastnú spokojnosť;

6. spoločenský a sociálny dôvod;

 

Niečo v číslach:

-   naučili alebo zdokonalili sme v plávaní od roku 2003 viac ako 200 dospelých;

-   nemáme obmedzený vek, najstarší plavec mal 60 rokov;

-   najrýchlejšie sme naučili za 10 hodín;

-   naučíme plávať každého, len počet hodín je individuálny;

-   väčšinou sa chcú záujemci naučiť jeden plavecký spôsob - prsia;

-   niektorí sa učia aj iné plavecké spôsoby;

 

Informácia o plaveckom výcviku:

-   ak ste neplavec /začiatočník/, plavecký výcvik trvá obvykle 10 - 15 hodín;

-   u pokročilých závisí počet hodín od úrovne plavca a čo sa chce naučiť;

-   u začiatočníkov učíme plavecký spôsob prsia;

-   na konci výuky by ste mali zaplávať min. 100m /štyri dĺžky bazéna/;

-   max. 3 dospelý na jedného inštruktora;

-   časový harmonogram výcviku podľa dohody so zachovaním min. 2 hodín/týždeň;

-   platí sa dopredu na 10 hodín;

-  v cene nie je zahrnuté vstupné;

-  vstupné odporúčam riešiť permanentkou 30€/10h;

Cenník pre 1 osobu:

1. - 15. hodina  € / hod./osobu + vstupné
16.  a viac  € / hod./osobu + vstupné

Cenník pre 2 osoby:

1. - 15. hodina € / hod./osobu + vstupné
16.  a viac  € / hod./osobu + vstupné

 

Nemusíte mať obavy z toho, že sa chcete učiť alebo zdokonaliť v plávani v neskoršom veku. 

Vieme to pochopiť, pristupujeme individuálne a citlivo. Chápeme aj Váš rešpekt z vody, 

ktorý sa z Vás vytratí, už po niekoľkých hodinách výuky.