Cieľ a obsah výuky plávania pre začiatočníka:

CIEĽ: Cieľom výuky plávania je naučiť začiatočníka plavecký spôsob prsia,
          ktorým prepláva minimálne 100m. 
 
OBSAH:
-   cvičenia na nácvik kraulových nôh;
-   cvičenia na nácvik prsiarských nôh na bruchu;
-   cvičenia na nácvik znakových nôh;
-   ponáranie bez vydýchovania a s vydýchovaním do vody;
-   cvičenia na nácvik prsiarských nôh na chrbte;
-   zdokonaľovanie práce prsiarskych nôh;
-   cvičenia na nácvik prsiarskych paží;
-   skoky do vody, lovenie predmetov (dobrovoľné);
-   nácvik súhry prsiarského spôsobu;
-   zdokonaľovanie dolných a horných končatín;
-   zdokonaľovanie súhry;
-   plávanie po jednotlivých úsekoch;