VITAJTE NA STRÁNKE PLAVECKEJ ŠKOLY 

                       V STAREJ ĽUBOVNI

_____________________________________________

Po odobratí vzoriek priebieha schvaľovanie od RUVZ (hygiena).

Plaváreň je od 15.10.  do odvolania ZATVORENÁ! :(

 

Platby za piatkový tréning prosím realizovať len za 5 

uskutočnených tréningov, t.j. 30€ ( súrodenci 56€).

Tí, ktorí máte preplatky za minulý rok viac ako 30€

(súrodenci nad 56€) neplaďte, to sa odpočíta z preplatku.

 

Jesenný plavecký výcvik (štvrtky):  PRERUŠENÝ

 

 

 

 

bude im alikvotná časť vrátené v júny, popr. v júly.Viac tu: https://www.plaveckaskolakvapka.sk/plavecky-kruzok/cennik/

Žiadam rodičov, ktorí nemajú zaplatený mesiac február, aby tak urobili

(20€, popr. súrodenci 37€) a tí, ktorí majú zaplatené za celý polrok,

bude im alikvotná časť vrátené v júny, popr. v júly.Viac tu: https://www.plaveckaskolakvapka.sk/plavecky-kruzok/cennik/

 

Anketa

Ako ste sa dozvedeli o plaveckej škole?

Od známych, kamarátov (183)
40%

Z internetu (103)
22%

Zo školy (57)
12%

Na plavárni (72)
16%

Iný zdroj (47)
10%

Celkový počet hlasov: 462

Anketa