VITAJTE NA STRÁNKE PLAVECKEJ ŠKOLY 

                       V STAREJ ĽUBOVNI

_____________________________________________

        Rekonštrukcia plavárne zahájená (10.2021). 

Verím, že sa o cca 18 mesiacov tam opäť stretneme 

na plaveckých tréningoch a výcvikoch.

bude im alikvotná časť vrátené v júny, popr. v júly.Viac tu: https://www.plaveckaskolakvapka.sk/plavecky-kruzok/cennik/

Žiadam rodičov, ktorí nemajú zaplatený mesiac február, aby tak urobili

(20€, popr. súrodenci 37€) a tí, ktorí majú zaplatené za celý polrok,

bude im alikvotná časť vrátené v júny, popr. v júly.Viac tu: https://www.plaveckaskolakvapka.sk/plavecky-kruzok/cennik/

 

      Činnosť Plaveckej školy pokračuje v obmedzenom

režime, hľadajú sa iné možnosti na vykonávanie

plaveckých výcvikov, popr. tréningov.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Plavecký výcvik pre začiatočníkov a tých čo už absolvovali:

Kedy: Od: 6.6.2022 (pondelok) do 14.7.2022 (štvrtok)

Dni: pondelky a štvrtky od 17,30 - 19,00 hod.

Počet: 12 x , celkovo 18 hodín

Kde: Hotel Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele

Minimálny počet detí - 20. 

Plavecký spôsob: prsia

Stav: UKONČENÝ

 

Najbližší plavecký výcvik pre deti od 6 rokov plánujeme 

na jeseň 2022. 

Prihlásiť sa môžete už teraz. Max. počet detí 22.

 

 

 

 

Anketa

Ako ste sa dozvedeli o plaveckej škole?

Od známych, kamarátov (253)
31%

Z internetu (172)
21%

Zo školy (141)
17%

Na plavárni (141)
17%

Iný zdroj (114)
14%

Celkový počet hlasov: 821