VITAJTE NA STRÁNKE PLAVECKEJ ŠKOLY 

                       V STAREJ ĽUBOVNI

_____________________________________________

Piatkové plavecké tréningy začínajú 18.9.2020.

Momentálne v štádiu prípravy. Uprednostnení 

sú tí, ktorí chodili minulého roku. 

Na plavecký výcvik (tréning) sa môžete prihlásiť 

pomocou emailu, bližšie informácie lepšie telefonicky.  

Ďakujem.

 

Platba za plavecký tréning bude tento rok navýšená

z dôvodu navýšenia poplatku za nájom bazéna

od správcu plavárne. Za pochopenie ďakujeme.

 

Jesenný plavecký výcvik:  V PRÍPRAVE 

Informácie o výcviku:

- určený pre neplavcov/začiatočníkov;

- od 1.10. 2020 - 17.12.2020;

- každý pracovný štvrtok - 11x;

- čas predbežne od 16:30 - 18:00;

- počet hodín - 16,5;

- pravdepodobne 2 skupiny (max. 22 detí);

- tí, čo sa nedostali na piatkový tréning;

 

 

 

 

bude im alikvotná časť vrátené v júny, popr. v júly.Viac tu: https://www.plaveckaskolakvapka.sk/plavecky-kruzok/cennik/

Žiadam rodičov, ktorí nemajú zaplatený mesiac február, aby tak urobili

(20€, popr. súrodenci 37€) a tí, ktorí majú zaplatené za celý polrok,

bude im alikvotná časť vrátené v júny, popr. v júly.Viac tu: https://www.plaveckaskolakvapka.sk/plavecky-kruzok/cennik/

 

Anketa

Ako ste sa dozvedeli o plaveckej škole?

Od známych, kamarátov (171)
40%

Z internetu (96)
22%

Zo školy (53)
12%

Na plavárni (65)
15%

Iný zdroj (42)
10%

Celkový počet hlasov: 427

Anketa