PLATBA SA VYKONÁVA POLROČNE ALEBO ŠTVRŤROČNE!!!

I. September 2019 - Január 2020:

Cena na 1 dieťa je 20 €/mesiac pri počte 4 tréningových jednotiek;

Platba: hotovosť alebo bezhotovostný prevod: 

č. u./ IBAN : SK06 7500 0000 0040 1193 7980  ČSOB,

do poznámky:  Meno a priezvisko, za aké obdobie;

Dni, počet a cena:

september  -  1x (20.)                      -  5 €   (2 súrodenci - 10 €)

október -        3x (11., 18., 25.)        - 15 €  (2 súrodenci - 28 €)

november -   4x  (8.,15., 22., 29.)    - 20 €  (2 súrodenci - 37 €)

december -   3x (6., 13., 20.)           - 15 €  (2 súrodenci - 28 €)

január -         4x (10., 17., 24., 31.)  - 20 €  (2 súrodenci - 37 €)

Spolu -       15x                               - 75 €  (2 súrodenci - 140 €)

POLROČNE           - cena 73 €,                 (2 súrodenci - 136 €)

ŠTVRŤROČNE     - cena 2 x 37 €,           (2 súrodenci - 2 x 70€)

      1. platba najneskôr do 15.10.2019,

      2. platba najneskôr do 31.12.2019,