I. September 2020 - Január 2021:

Cena na 1 dieťa je 24 €/mesiac pri počte 4 tréningových jednotiek;

Platba: hotovosť alebo bezhotovostný prevod: 

č. u./ IBAN : SK06 7500 0000 0040 1193 7980  ČSOB,

do poznámky:  Meno a priezvisko, za aké obdobie;

Dni, počet a cena:

september  -   2x (18., 25.)             -  12€       (2 súrodenci - 22€)

október -        4x (2., 9., 14., 23.)    -  24€      (2 súrodenci - 45€)

TRÉNING PRERUŠENÝ!

november -   4x  (6.,13., 20., 27.)   -  24€     (2 súrodenci - 45€)

december -   3x (4., 11., 18.)          -  18€     (2 súrodenci - 33€)

január -         4x (8., 15., 22., 29.)   -  24€    (2 súrodenci - 45€)

Spolu -       17x                              -  102€  (2 súrodenci -190€ )

 

 

 

II. Február 2021 - Jún 2021:

Cena na 1 dieťa je 24 €/mesiac pri počte 4 tréningových jednotiek;

Platba: hotovosť alebo bezhotovostný prevod: 

č. u./ IBAN : SK06 7500 0000 0040 1193 7980  ČSOB,

do poznámky:  Meno a priezvisko, za aké obdobie;

Dni, počet a cena:

február  -     

marec -           

apríl -              

máj -           

jún -       

Spolu -