PLATBA SA VYKONÁVA POLROČNE ALEBO ŠTVRŤROČNE!!!

I. September 2019 - Január 2020:

Cena na 1 dieťa je 20 €/mesiac pri počte 4 tréningových jednotiek;

Platba: hotovosť alebo bezhotovostný prevod: 

č. u./ IBAN : SK06 7500 0000 0040 1193 7980  ČSOB,

do poznámky:  Meno a priezvisko, za aké obdobie;

Dni, počet a cena:

september  -  1x (20.)                      -  5 €   (2 súrodenci - 10 €)

október -        3x (11., 18., 25.)        - 15 €  (2 súrodenci - 28 €)

november -   4x  (8.,15., 22., 29.)    - 20 €  (2 súrodenci - 37 €)

december -   3x (6., 13., 20.)           - 15 €  (2 súrodenci - 28 €)

január -         4x (10., 17., 24., 31.)  - 20 €  (2 súrodenci - 37 €)

Spolu -       15x                               - 75 €  (2 súrodenci - 140 €)

POLROČNE           - cena 73 €,                 (2 súrodenci - 136 €)

ŠTVRŤROČNE     - cena 2 x 37 €,           (2 súrodenci - 2 x 70€)

      1. platba najneskôr do 15.10.2019,

      2. platba najneskôr do 31.12.2019,

 

I. Február 2020 - Jún 2020:

Cena na 1 dieťa je 20 €/mesiac pri počte 4 tréningových jednotiek;

Platba: hotovosť alebo bezhotovostný prevod: 

č. u./ IBAN : SK06 7500 0000 0040 1193 7980  ČSOB,

do poznámky:  Meno a priezvisko, za aké obdobie;

Dni, počet a cena:

február  -    4x (7., 14., 21., 28.)   -  20 € (2 súrodenci - 37 €)

marec -      3x (13., 20., 27.)        - 15 €  (2 súrodenci - 28 €)

apríl -        3x  (3.,17., 24.)           - 15 €  (2 súrodenci - 28 €)

máj -         4x (8., 15., 22., 29.)    - 20 €  (2 súrodenci - 37 €)

jún -          4x (5., 12., 19., 26.)    - 20 €  (2 súrodenci - 37 €)

Spolu -   18x                              - 90 €  (2 súrodenci - 167 €)

POLROČNE           - cena 88 €,              (2 súrodenci - 165 €)

    -   platba najneskôr do 31.03.2020

ŠTVRŤROČNE     - cena 2 x 45 €,         (2 súrodenci - 2 x 83€)

      1. platba najneskôr do 28.02.2020,

      2. platba najneskôr do 22.05.2020,


Žiadam rodičov, ktorí nemajú zaplatený mesiac február, aby tak urobili

(20€, popr. súrodenci 37€) a tí, ktorí majú zaplatené za celý polrok,

bude im alikvotná časť vrátená v júny, popr. v júly.