Vyhodnotenie dochádzky detí na plavecký tréning v šk. roku 2014/15:

1. polrok

1. Samuel B. 14/14 (100%)
  Samuel D. 14/14 (100%)
2. Karolína K. 13/14 (93%)
  Tomáš R. 13/14 (93%)
  Ivona V. 13/14 (93%)
3. René D. 12/14 (86%)
  Samuel Š. 12/14 (86%)
  Silvester V.       12/14 (86%)

 

2. polrok

1. Šimon R. 17/18 (95%)
  Samuel Š. 17/18 (95%)
2. Patrik P. 16/18 (89%)
  Silvester V. 16/18 (89%)
3. René D. 15/18 (83%)
  Sofia Rúth P. 15/18 (83%)

 

Celkovo

1. Samuel Š. 29/32 (91%)
2. Šimon R. 28/32 (87%)
  Silvester V. 28/32 (87%)
3. Patrik P. 27/32 (84%)
  Tomáš R. 27/32 (84%)
  René D. 27/32 (84%)