Vyhodnotenie dochádzky detí na plaveckom tréningu v šk. roku 2015/16:   

1. polrok
1. Timea D. 14/14 (100%)
  Tomáš S. 14/14 (100%)
  Radoslav S. 14/14 (100%)
  Tomáš R. 14/14 (100%)
2. Darius B. 13/14 (93%)
  Peter J. 13/14 (93%)
  Michal K. 13/14 (93%)
  Filip K.       13/14 (93%)
  Michal S. 13/14 (93%)
  Michal G. 13/14 (93%)
  Lukáš R. 13/14 (93%)
  Kiara T. 13/14 (93%)

2.polrok
1. Tomáš R. 18/18 (100%)
  Richard R. 18/18 (100%)
  Radoslav S. 18/18 (100%)
2. René R. 17/18 (94%)
  Adam H. 17/18 (94%)
3. Mário A. 16/18 (88%)
  Lukáš R. 16/18 (88%)
  Peter Š. 16/18 (88%)
  Tamara Š. 16/18 (88%)
  Monika H. 16/18 (88%)
  Michal K. 16/18 (88%)
  René S. 16/18 (88%)

 

Celkovo

1. Tomáš R. 32/32 (100%)
  Radoslav S. 32/32 (100%)
2. Richard R. 30/32 (94%)
3. René R. 29/32 (90%)
  Lukáš R. 29/32 (90%)
  Michal K. 29/32 (90%)

Najlepší dvaja získajú za dochádzku diplom a vecné ceny.