Najlepšia dochádzka na plaveckom tréningu v šk. roku 2023/24: 

Október - január