Deti s najlepšiou dochádzkou na plaveckom tréningu v šk. roku 2016/17: 

september - december

1. Tomáš Rušin 12/12 (100%)
  Bibiana Gontkovská 12/12 (100%)
  René Rušin 12/12 (100%)
  Timea Duhaňová 12/12 (100%)
  Thomas Gladiš 12/12 (100%)
  Michal Kuzmiak 12/12 (100%)
  Samuel Šebo 12/12 (100%)
  Tamara Zummerová 12/12 (100%)
  Dominik Gajdoš 12/12 (100%)
  Nelly Pavelčáková 12/12 (100%)
  Dominik Rusiňák 12/12 (100%)
2. Viktória Grechová 11/12 (92%)
  Michaela Rušinová 11/12 (92%)
  Júlia Špesová 11/12 (92%)
  Adam Hnat 11/12 (92%)
  Matej Chovanec 11/12 (92%)
  Timotej Timočko 11/12 (92%)
  Martina Beňová 11/12 (92%)
  Dárius Berdis 11/12 (92%)
  Ema Gajdošová 11/12 (92%)
  Lenka Kolumberová 11/12 (92%)
  Alexandra Konkoľová 11/12 (92%)
  Alex Mertin Norko 11/12 (92%)
  Timon Veverka 11/12 (92%)
  Richard Vaľko 11/12 (92%)
  Nelka Jeleňová 11/12 (92%)
  Michal Kovalčík 11/12 (92%)
  Pavol Pluta 11/12 (92%)
  Kristína Rassová 11/12 (92%)