VÝSLEDKY ZÁVEREČNÝCH PLAVECKÝCH PRETEKOV ŽIAKOV: 14.6.2019

15:30 – 17:00

  Pora die

Meno

Prsia  50m

  Pora  die

Meno

    Kraul     50m

    Pora      die

Meno

Znak   50m

1. družstvo

1.

 Timur A.

59,06

1.

-----

 

1.

-----

 

 

Pora

die

Meno

Prsia

50m

Pora

die

Meno

Kraul

50m

Pora

die

Meno

Znak

50m

Pora

die

Meno

Motýlik

25m

                         1. a 2. družstvo (6.-7. roč.)

1.

Daša H.

48,68

1.

Daša H.

40,60

1.

Nina G.

49,07

1.

MonikaT.

23,06

2.

Lenka K.

49,41

2.

Nina G.

46,15

2.

KarolínaK.

54,41

2.

Daša H.

24,04

3.

MonikaT.

49,86

3.

MonikaT.

  46,95

3.

Daša H.

57,10

3.

Alica J.

34,21

4.

KarolínaK.

52,50

4.

Lenka K.

48,87

4.

Bibiana R.

59,90

 

 

 

5.

Bibiana R.

53,34

5.

Nina L.

49,97

5.

Nina L.

1:01,50

 

 

 

6.

Alica J.

55,83

6.

KarolínaK.

51,09

6.

Alica J.

1:02,00

 

 

 

7.

Nina L.

1:05,71

7.

BibianaR.

53,18

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

8.

 Alica J.

59,00

 

 

 

 

 

 

 

Pora

die

Meno

Prsia

50m

Pora

die

Meno

Kraul

50m

Pora

die

Meno

Znak

25m

1. a 2. družstvo (4.-5.roč.)

1.

 Ema G.

54,57

1.

 Kiara V. T.

52,34

1.

 Kiara V. T.

25,66

2.

 Kiara V. T.

58,90

2.

 Ema G.

53,42

2.

 Ema G.

29,10

3.

 Katarína V.

1:03,76

3.

 Katarína V.

----

3.

 Katarína V.

30,19

 

Pora

die

Meno

Prsia

25m

Pora

die

Meno

Kraul

50m

Pora

die

Meno

Znak

25m

 2. družstvo

1.

 Peter Š.

26,41

1.

 Peter Š.

57,01

1.

 Peter Š.

26,52

2.

 Silvester V.

27,17

2.

 Filip J.

59,87

2.

 Filip J.

31,75

3.

 Filip J.

29,21

3.

 Silvester V.

1:04,00

3.

 Silvester V.

32,32

 

Pora

die

Meno

Prsia

25m

Pora

die

Meno

Kraul

25m

Pora

die

Meno

Znak

25m

Pora

die

Meno

Prsia

25m

 3. družstvo (chlapci, dievčatá)

4. družstvo

1.

Dominik G.

30,09

1.

DominikG.

27,62

1.

DominikG.

31,76

1.

Lea M. R.

40,19

2.

Matej Ch.

32,64

2.

 Adela J.

30,50

2.

 René R.

32,50

2.

Lenka D.

40,66

3.

Daniel G.

39,10

3.

 Ján G.

40,15

3.

 Matej Ch.

35,34

3.

Ema L.

40,69

4.

Timotej T.

39,75

 

 

 

4.

 Timotej T.

39,78

4.

Lilien K.

49,14

5.

René R.

41,63

 

 

 

 

 

 

5.

Michaela T.

57,46

6.

Ján G.

46,12

 

 

 

 

 

 

6.

Filip J. T.

ukážka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Marek T.

ukážka

   1.

AnastáziaŠ.

42,71

 

 

 

1.

  Adela J.

35,71

8.

Tomáš Ch.

ukážka

2.

Adela J.

45,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDKY ZÁVEREČNÝCH PLAVECKÝCH PRETEKOV ŽIAKOV: 14.6.2019

 17:00 – 18:30

Pora

die

Meno

Prsia

50m

Pora

die

Meno

Kraul

50m

Pora

die

Meno

Znak

50m

1. družstvo

1.

 Timotej V.

50,48

1.

Timotej V.

45,37

1.

 Timotej V.

1:00,31

2.

 Laura Š.

56,69

2.

 Laura Š.

54,81

2.

 Laura Š.

1:05,75

 

Pora

die

Meno

Prsia

50m

Pora

die

Meno

Kraul

50m

Pora

die

Meno

Znak

25m

1. a 2. družstvo (3.-5.roč.)

1.

 Timea D.

57,04

1.

 Nina M.

56,91

1.

 Sofia S.

28,60

2.

 Nina M.

1:04,87

2.

 Timea D.

57,53

2.

 Nina M.

28,69

3.

 Alica H.

1:05,22

3.

 Alica H.

1:04,31

3.

 Alica H.

30,41

4.

 Sofia S.

1:09,08

4.

 Sofia S.

1:06,31

 

 

 

 

Pora

die

Meno

Prsia

50m

Pora

die

Meno

Kraul

50m

Pora

die

Meno

Znak

25m

2. družstvo (4.roč.)

1.

 Michal Ku.

54,83

1.

 Michal Ku.

50,23

1.

 Michal S.

23,89

2.

 Michal S.

55,93

2.

 Richard R.

52,65

2.

 Richard R.

28,28

3.

 Šimon Š.

1:04,60

3.

 Michal S.

53,40

3.

 Michal Ku.

28,37

4.

 Gregor D.

1:05,19

4.

 Šimon Š.

55,83

4.

 Šimon Š.

29,00

5.

 Richard R.

1:06,03

5.

 Gregor D.

1:04,86

5.

 Gregor D.

31,05

6.

 Tomáš S.

1:06,22

6.

 Tomáš S.

1:11,04

6.

 Tomáš S.

33,58

 

Pora

die

Meno

Prsia

25m

Pora

die

Meno

Kraul

25m

Pora

die

Meno

Prsia

25m

 3. družstvo (1.-3. roč.)

4. družstvo

1.

 Kristína R.

33,53

1.

 Kristína R.

29,31

1.

 Tomáš D.

ukážka

2.

 Bianka K.

41,00

2.

 Lenka D.

35,14

2.

 Karin H.

ukážka

3.

 Vanda I.

43,79

3.

 Bianka K.

42,16

3.

 Oliver K.

ukážka

4.

 Lenka D.

44,19

4.

 Vanda I.

42,50

4.

 Kristína O.

ukážka

 

 

 

 

 

 

5.

 Alexander P.

ukážka

1.

 Miroslav K.

36,53

1.

 Miroslav K.

31,34

6.

 Nelka S.

ukážka

2.

 Samuel L.

1:05,15

2.

 Samuel L.

1:01,06