Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov v r. 2012

Dátum

Škôlka

Čas

Počet detí

3.5. - 13.5.2011

MŠ Vsetínska + MŠ Štúrová

1230-1400

35

17.5.- 27.5.2011

MŠ sv. Cyrila a Metóda

1230-1400

16

24.5. - 3.6.2011

MŠ Forbasy

1230-1400

19

      7.6. - 17.6.2011                 MŠ Za Vodou           1230-1400               24