Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov v r. 2016

Dátum

Škôlka

Čas

Približný počet detí

od 6.4. -

                MŠ Tatranská             1200-1400               40

10.5. - 20.5.2016

MŠ Vsetinská

1230-1345

49

24.5. - 27.5.2016

                 MŠ Za vodou            1230-1345 26

7.6. - 17.6.2016

      MŠ sv. Cyrila a Metóda 1230-1345 21

21.6. - 24.6.2016

   MŠ Za vodou      1230-1345 26
     4.10. - 13.12.2016   MŠ Tatranská 1200-1400 do 35
    5.10. - 14.12.2016    MŠ Za vodou 1300-1400 15