Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov pre MŠ v r. 2017

Dátum Škôlka Čas približný počet detí
16.5. - 26.5.2017 MŠ Komenského 1200-1315 12
16.5. - 26.5.2017 MŠ Vsetinská 1230-1345 30
6.6. - 16.6.2017 MŠ sv. Cyrila a Metoda 1230-1345 do 30
       
od 19.9.2017 MŠ Tatranská 1230-1330 25
17.10.- 27.10.2017 MŠ Za Vodou 1300-1415 13