Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov v r. 2018

Dátum Škôlka Čas približný počet detí
       
9.5. - 18.5.2018 MŠ Vsetinská 1230-1345 27
22.5. - 1.6.2018 MŠ Vsetinská 1230-1345 18
5.6. - 15.6.2017 MŠ sv. Cyrila a Metoda 1230-1345 29