Prehľad plánovaných plaveckých výcvikov MŠ v r. 2020

VŠETKY PLAVECKÉ VÝCVIKY DO KONCA JÚNA BOLI ZRUŠENÉ!
Dátum Škôlka Čas približný počet detí
  MŠ Tatranská
MŠ Za Vodou

PRERUŠENÝ
1200 - 1400  
10. - 20.3.2020 MŠ Jakubany
ZRUŠENÝ
1000-1115 22
       
 5. - 15.5.2019 MŠ Komenského 1230-1345 22
19. - 29.5.2019 MŠ Vsetinská 1230-1345 30
 2. - 12.6.2019 MŠ sv. Cyrila a Metoda 1230-1345 27
16. - 26.6.2019