Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov v r. 2014

Dátum

Škôlka

Čas

Približný počet detí

29.4.-9.5.2014

MŠ sv. Cyrila a Metóda

1230-1400

10

13.5.-23.5. 2014

MŠ Za Vodou

1230-1345

17

27.5.-6.6.2014

MŠ Vsetinská

1230-1400

45

10.6.-20.6.2014

MŠ Forbasy

1300-1430

14

10.6.-20.6.2014

MŠ Tatranská

1230-1400

22