Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov v r. 2013

Dátum

Škôlka

Čas

Približný počet detí

7.-17.5.2013

MŠ Za Vodou

1230-1400

12

28.5.-7.6.2013

MŠ Vsetinská

1230-1400

47

11.- 21.6.2013

MŠ sv. Cyrila a Metóda

1230-1400

20