Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov v r. 2019

Dátum Škôlka Čas približný počet detí
 12.3. - 26.4.2019 MŠ Tatranská 1200-1400 35
 13.3. - 26.4.2019 MŠ Za vodou 1300-1400 12
19.3. - 12.4.2019 MŠ Jakubany do 1200 do 20
 7. - 17.5.2019 MŠ Komenského 1230-1400 20
21. - 31.5.2019 MŠ sv. Cyrila a Metoda 1230-1345 20
 4. - 14.6.2019 MŠ Vsetinská 1230-1345 34