Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov v r. 2012

Dátum

Škôlka

Čas

Počet detí

15.5. - 25.5.2012

MŠ Za Vodou, MŠ Forbasy

1230-1400

26

29.5.- 8.6.2012

MŠ Vsetínska

1230-1400

38

12.6. - 22.6.2012

MŠ sv. Cyrila a Metóda

1230-1400

26