Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov v r. 2015

Dátum

Škôlka

Čas

Približný počet detí

5.5. - 15.5.2015

                MŠ Vsetínska           1230-1345               47

19.5. - 29.5.2015

MŠ Za Vodou + MŠ Tatranská

1230-1345

36

2.6. - 12.6.2015

                MŠ Tatranská           1230-1345 17

16.6. - 24.6.2015

          MŠ sv. Cyrila a Metóda 1230-1345 20