Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov v r. 2011

Dátum

Škola

Čas

Počet detí

21.3. - 25.3.2011

ZŠ Orlov

830 – 1130

33

4.4. - 8.4.2011

ZŠ Kolačkov

800 – 1100

23

9.5. - 13.5.2011

ZŠ Spišské Hanušovce

830 - 1130

10

23.5. - 27.5.2011

ZŠ Nová Ľubovňa

800 – 1100

58

30.5. - 3.6.2011

ZŠ Plavnica, ZŠ Plaveč

800 - 1100

51

6.6. - 10.6.2011

ZŠ Ľubotín, ZŠ sv. Cyrila a Metóda

800 - 1100

52

13.6. - 17.6.2011

ZŠ Hniezdne, ZŠ Malý Lipník

800 - 1100

53

20.6. - 24.6.2011

ZŠ Kamienka, ZŠ Mníšek /Popradom

800 - 1100

57

       

3.10. - 7.10.2011

 ZŠ Komenského

800 - 1100

54

17.10. - 21.10.2011

ZŠ Komenského

800 – 1100

48

21.11. - 25.11.2011

ZŠ Podolínec

800 - 1100

33