Prehľad uskutočnených výcvikov pre ZŠ v r. 2016

Dátum

Škola

Čas

Približný počet detí


4.4. - 8.4.2016

ZŠ Orlov
815 - 1215
 32

11.4. - 15.4.2016

ZŠ Kamienka, ZŠ Čirč 815 - 1115 35
18.4. - 22.4.2016
 
ZŠ Hniezdne,
ZŠ Šarišské Jastrabie
800 - 1100 36
25.4. - 29.4.2016
 
ZŠ Komenského 800 - 1100 50
2.5. - 6.5.2016
 
     
9.5. - 13.5.2016 ZŠ Levočská, ZŠ Malý Lipník 800 - 1100 47
16.5. - 20.5.2016 ZŠ Levočská, ZŠ Chmeľnica 800 - 1100 59
23.5. - 27.5.2016
 
OBSADENÉ    

30.5. - 3.6. 2016

ZŠ Plavnica, ZŠ Hromoš

800 - 1100

 53, 10

6.6. - 10.6.2016

  ZŠ Spišská Stará Ves, 

ZŠ sv.Cyrila a Metóda

830 - 1130

800 - 1100

64

13.6. - 17.6.2016

ZŠ Nová Ľubovňa

800 - 1100

49

20.6. - 24.6.2016

ZŠ Ľubotín, ZŠ Plaveč

800 - 1100

30, 20

       

12.-16.9.2016

ZŠ Veľká Franková
ZŠ Mníšek /Popradom
815 - 1215                  18
                 20

19.- 23.9. 2016

ZŠ Levočská 3. a 6. r. 800 - 1100 55
26. - 30.9.2016 ZŠ Nová Ľubovňa 800 - 1100  49
3.-7.10.2016 ZŠ Plavnica  800 - 1100 49
10.-14.10.2016 ZŠ Kamienka, ZŠ Ľubotín 830 - 1130 49
17. - 21.10.2016 ZŠ Plaveč, ZŠ Hniezdne 800 - 1100 33
24.- 27.10.2016 ZŠ Orlov, ZŠ Hromoš 815 - 1215 30, 10
14. - 18.11.2016 ZŠ Kolačkov 800 - 1200 18

OBSADENÉ - rezervované školou, ktorá vykonáva výcvik bez spolupráce s Plaveckou školou;