Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov v r. 2012

Dátum

Škola

Čas

Počet detí

20.3. - 23.3.2012

ZŠ Orlov

830 – 1130

25

26.3. - 30.3.2012

ZŠ Čirč

830 – 1130

24

23.4. - 27.4.2012

ZŠ Levočská

800 - 1100

30

30.4.-4.5.2012

ZŠ Spišská Stará Ves, ZŠ Spišské Hanušovce, ZŠ Matiašovce

830 – 1130

56

7.5. - 11.5.2012

ZŠ Plavnica, ZŠ Hromoš

800 - 1100

46

14.5. - 18.5.2012

ZŠ Kolačkov, ZŠ sv. Cyrila a Metóda

800 - 1100

22

28.5. - 1.6.2012

ZŠ Ľubotín, ZŠ Levočská

800 - 1100

63

4.6. - 8.6.2012

ZŠ Nová Ľubovňa

800 - 1100

57

11.6. - 15.6.2012

ZŠ Plaveč, ZŠ sv. Cyrila a Metóda

800 - 1100

56

18.6. - 22.6.2012

ZŠ Kamienka, ZŠ Komenského

800 - 1100

37

       

10.9. - 14.9.2012

ZŠ Veľký Lipník

830 – 1130

54

17.9. - 21.9.2012

ZŠ Mníšek /Popradom

800 - 1100

15

8.10. - 12.10.2012

ZŠ Komenského

800 - 1100

32

5.11. - 9.11.2012

ZŠ Komenského

800 - 1100

47

12.11. - 16.11.2012

ZŠ Podolínec

800 - 1100

28