Prehľad plánovaných plaveckých výcvikov pre ZŠ v roku 2024:

Termín Škola Miesto výcviku Počet detí
8.-12.4.2024 ZŠ Kamenica Aquapark Lipany 32
       
       
27.-31.5.2024 ZŠ Kolačkov Plaváreň SL 18
3.-7.6.2024 ZŠ Jakubany Plaváreň SL do 50
10.-14.6.2024 ZŠ Červenica Aquapark Lipany 20