Prehľad uskutočnených, plánovaných plaveckých výcvikov pre ZŠ v roku 2024:

Termín Škola Miesto výcviku Počet detí
8.-12.4.2024 ZŠ Kamenica Aquapark Lipany 32
       
29.4. - 2.5.2024 ŽS Šarišské Jastrabie Aquapark Lipany 28
       
20. - 24.5.204 ZŠ Spišská Stará Ves Sorea 25
27.-31.5.2024 ZŠ Kolačkov Plaváreň SL 18
3.-7.6.2024 ZŠ Jakubany Plaváreň SL do 50
10.-14.6.2024 ZŠ Červenica Aquapark Lipany 20
  ZŠ Veľká Lesná Červený Kláštor   20