Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov v r. 2013

Dátum

Škola

Čas

Počet detí

12.3.-25.6.2013 

ZŠ Jakubany

1200 - 1330

30

8.4.-12.4.2013

ZŠ V.Franková, ZŠ Spišské Hanušovce

800 - 1100

33

22.-26.4.2013

ZŠ Levočská   

800 - 1100

24

6.-10.5.2013

ZŠ Plaveč, ZŠ Malý Lipník

830 - 1230

56

13.-17.5.2013

ZŠ Levočská, ZŠ Kolačkov

800 - 1100

43

27.-31.5.2013

ZŠ Plavnica, ZŠ Hromoš

800 - 1100

45

3. - 7.6.2013

ZŠ Ľubotín, ZŠ Hniezdne

800 - 1100

50

10.-14.6.2013

ZŠ Nová Ľubovňa

800 - 1100

61

17.-21.6.2013

ZŠ sv. Cyrila a Metóda  

800 - 1100

20

 

 

 

 

15.10.-17.12.2013

ZŠ Jakubany

1200 - 1330

30

14.- 18.10.2013

ZŠ Komenského SL

1100 - 1330

22

21.- 25.10.2013

ZŠ Komenského SL

800 - 1100

57

  4.11.- 8.11.2013

ZŠ Komenského SL

800 - 1100

34

  18. - 22.11.2013

ZŠ Podolínec

800 - 1100

39