Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov v r. 2015

Dátum

Škola

Čas

Približný počet detí

od marca 2015

                 ZŠ Jakubany          1230 - 1400               10

13.4. - 17.4.2015

ZŠ Orlov

830 - 1230

22

20.4. - 24.4.2015

ZŠ Levočská, ZŠ Kolačkov

800 - 1100

32

27.4. - 30.4.2015

ZŠ Chmeľnica, ZŠ Malý Lipník 800 - 1100 47

4.5. - 8.5.2015 

OBSADENÉ    

11.5. - 15.5.2015

ZŠ Levočská, ZŠ Kamienka

800 - 1100

55

    18.5. - 22.5.2015 OBSADENÉ  
 

25.5. - 29.5.2015

ZŠ Ľubotín, ZŠ Plaveč

800 - 1100

24, 35

1.6. - 5.6. 2015

ZŠ Plavnica, ZŠ Hromoš

800 - 1100

56

8.6. - 12.6. 2015

ZŠ Hniezdne, ZŠ sv.Cyrila a Metóda

800 - 1100

57

15.6. - 19.6.2015

ZŠ Nová Ľubovňa

800 - 1100

55

 

 

 

 

12.10. - 16.10.2015

ZŠ Spišské Hanušovce 830 - 1130 29

19.10. - 23.10.2015

ZŠ Komenského 800 - 1100 64

9.11.-13.11.2015

ZŠ Kolačkov 800 - 1100 10
23.11. - 27.11.2015 ZŠ Podolínec 800 - 1100 35