Prehľad uskutočnených plaveckých výcvikov:

Dátum Škola (bazén) Čas Počet detí
4.4. - 8.4.2022 ZŠ Podolínec
(Vyšné Ružbachy)
800- 1100 29
       
9.5. - 13.5.2022 ZŠ Kolačkov (Sorea) 800- 1100 22
16.5. - 20.5.2022 ZŠ Ľubotín (Sorea) 800- 1100 30
23.5. - 27.5.2022      
30.5. - 3.6.2022 ZŠ Komenského SL
(Vyšné Ružbachy)
800- 1100 37
6.6. - 10.6.2022 ZŠ Jakubany
(Vyšné Ružbachy)
800- 1100 30
13. - 17.6.2022 ZŠ Podolínec
(Vyšné Ružbachy)
800- 1100 20
       
       
17.10. - 21.10.2022 ZŠ Veľký Lipník
(Vyšné Ružbachy)
800- 1100 28