VŠETKY PLAVECKÉ VÝCVIKY DO KONCA JÚNA BOLI ZRUŠENÉ!

Dátum Škola Čas Približný počet detí
       
       
23. - 27.3.2020 ZŠ Poloma 800-1100 49
30.3.-3.4.2020 ZŠ Plaveč 800-1100  
  ODSTÁVKA    
20. - 24.4.2020 ZŠ Spišské Hanušovce
ZŠ Matiašovce
815-1115 50
27.4. - 1.5.2020 ZŠ Levočská, 6. roč. 800-1100 do 30
 4. - 8.5.2020 ZŠ Orlov
ZŠ Veľká Lesná
815-1215 25
20
11. - 15.5.2020 ZŠ Levočská, 3. roč.
ZŠ Malý Lipník
800-1100 40
13
18. - 22.5.2020 OBSADENÉ    
25. - 29.5.2020 ZŠ Komenského, 3. roč. 800-1100 do 60
  1. - 5.6.2020
ZŠ Chmeľnica
800-1100
30
8. - 12.6.2020 OBSADENÉ 800-1100  
15. - 19.6.2020 ZŠ Nová Ľubovňa
ZŠ Kolačkov
800-1100 35
23
22. - 25.6.2020 ZŠ Šarišské Jastrabie 800-1100 33
       
       
7.- 11.9.2020 ZŠ Plavnica 800-1100 ZRUŠENÉ!
14.- 18.9.2020 ZŠ Levočská 800-1100 ZRUŠENÉ!
21. - 25.9.2020 ZŠ Levočská 800-1100 ZRUŠENÉ!
28. - 2.10.2020      
5. - 9.10.2020 ZŠ Plaveč 800-1100 ZRUŠENÉ!
12. - 16.10.2020 ZŠ sv. Cyrila a Metoda 800-1100 ZRUŠENÉ!
19. - 23.10. 2020      
       
2.11. - 6.11.2020 ZŠ Podolínec 800-1100 do 25